Yurt İçi Seyahat Sigortası

Sizin için özel olarak düzenlenmiş yurt içi seyahat ve sağlık sigortaları ile güvence altındasınız!

30 Haziran 2022 sonrası için aşağıda yer alan sigorta hizmetlerinin talepleri şimdilik alınamamaktadır.

Miles&Smiles Garanti BBVA Platinum veya Privé Kredi Kartı’nın sunduğu Yurt içi Seyahat Sigortaları ile seyahatiniz boyunca güvence altındasınız.

Teminat şartı:

SIS Seyahat Sigortasından yararlanabilmek için Yurt içinde yapacağınız seyahatlerinizde kendinizin, sizinle birlikte seyahat eden eşinizin ve 19 yaşından küçük (herhangi bir öğrenim kurumuna devam etmeleri halinde 24 yaşından küçük) çocuklarınızın;

1.Seyahat biletlerinin tamamını Miles&Smiles Garanti BBVA Platinum veya Privé Kredi Kartı ile satın almanız ve
2. Otel konaklama bedelinin en az 2 gecesini Miles&Smiles Garanti BBVA Platinum veya Privé Kredi Kartı ile ödemeniz Gerekmektedir.

Sigorta kapsamı 70 yaşın altındaki kişiler için geçerlidir. Kapsamın geçerli olması için bilet veya otel konaklama bedellerine ait ödemelerinin seyahat başlangıç tarihinden önce yapılmış olması gerekmektedir. Ödeme yapılan kart tipine göre aşağıdaki kapsamlardan biri geçerli olacaktır.

0216 622 24 24 numaralı telefondan bilgi almak için kredi kartınızın ilk altı rakamını bildirmeniz gerekmektedir..

GENEL KOŞULLAR
 • Sigorta, seyahatin başlangıç tarihinden itibaren, yurt içinde 90 gün boyunca geçerlidir.
 • Sigorta hizmetlerinden faydalanabilmek için sağlık durumlarında 24 saat içerisinde; diğer durumlarda ise mümkün olan en kısa zamanda 0216 622 24 24 veya logo@logo-tr.com'a haber verilmesi ve en geç 30 gün içinde belgelerle müracaat edilmesi ve en geç 90 gün içerisinde tüm belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Onay alınmadan yapılan masraflar sigorta kapsamı dışındadır.
 • Savaş, terör, isyan, devrim vb. durumlar ve başka bir sigorta tarafından karşılanan hasarlar kapsam dışıdır.
 • Sigorta kapsamından faydalanabilmek için 70 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir. Sigorta hizmetleri Stretejic Insurence Servis Ltd.( SIS) den alınmakta olup, kapsamlarıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık durumunda her zaman poliçenin İngilizce aslı esas alınır
 • Garanti BBVA yukarıda sigorta kapsamlarını ve teminat tutarlarını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
MILES&SMILES GARANTİ BBVA PLATINUM VE PRIVÉ KREDİ KARTI SİGORTA TEMİNAT DETAYLARI

SEYAHAT İPTALİ SİGORTASI

Seyahat iptallerinde, kart sahibinin hastalanması, sürekli sakatlığı, 1.derece yakın akrabasının vefatı, hastalanması ya da sürekli sakatlığı, zorunlu karantina, teknik arıza, kötü hava şartları, isyan ve grev durumları sigorta kapsamı içindedir.

Seyahatin iptali durumunda önceden ödenmiş ve iadesi alınamayan seyahat biletlerinin ve/veya konaklama ücretinin iadesi için sigorta teminatı, taşımacı firmadan ya da sorumlu yerlerden gerekli yazıların alınmış olması şartıyla Miles&Smiles Garanti BBVA Platinum Kredi Kartı için 1.250 Euro’ya, Miles&Smile Garanti BBVA Privé Kredi Kartı için 1.500 Euro’ya kadardır. Taşımacı firmanın neden olduğu iptallerde oluşan masraflar, öncelikle taşımacı firmadan talep edilecektir. Sağlık sorunları dolayısıyla yapılan iptallerde seyahatin iptalinin gerekliliğinin doktor raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

Kapsam Dışı Haller:

 • Masrafların ilk 50 Euro'su
 • Doktorun onay vermemesine rağmen yapılan seyahatler
 • Taşımacı şirketin veya acentenin iflası, kapanması
 • Tehlikeli sporlar nedeniyle oluşan yaralanmalar
 • Daha önceden var olan hastalıklar
 • Tıbbi nakil veya cenaze nakli dolayısıyla oluşan iptaller

Hasar durumunda kart sahibinden istenen evraklar:

 • Hasar talep formunun ve gerekiyorsa tıbbi tasdiknamenin doldurulması (bu formlar hasar halinde kart hamiline gönderilecektir),
 • İptal nedeninin resmi makamlarca belgelenmesi,
 • Ödenen paranın acente/havayolu şirketi/otel tarafından geri iadesinin yapılmadığına dair mektup,
 • Acenteden veya taşımacı firmadan alınan, iptal nedeniyle yapılan kesintileri gösteren ayrıntılı fatura,
 • Seyahat biletlerinin kopyaları (gidiş-dönüş ve varsa ara parkurlar)
 • Kredi kartı ekstre

BAGAJ GECİKMESİ

Kart hamilinin yurtdışına çıkış yolculuğu esnasında bagajının 4 saatten fazla gecikmesi halinde, toplu taşımayı gerçekleştiren firmadan gerekli yazıların alınması şartıyla maksimum 100 Euro ödenir. Kapsam deniz ve hava yolu ile yapılan seyahatlerde geçerlidir. Geciken bagaj veya yolcu sayısına bakılmaksızın olay başına maksimum teminat 100 Euro'dur. Başvurunun bu teminat altında değerlendirilebilmesi için bagajın yolcuya gecikmeli olarak teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Kapsam Dışı Haller:

 • Gecikmelerin ilk 4 saati
 • İkamet edilen ülkeye dönerken ve/veya ara parkurlarda meydana gelen bagaj gecikmeleri
 • Taşımacı firmadan ilk 24 saat içinde bagajın geciktiğine dair belgenin alınmaması

Hasar durumunda kart sahibinden istenen evraklar:

 • Hasar talep formunun ve gerekiyorsa tıbbi tasdiknamenin doldurulması (bu formlar hasar halinde kart hamiline gönderilecektir),
 • Taşımacı şirketten bagajın geciktiğine dair alınan belge (24 saat içinde alınması gerekmektedir)
 • Taşımacı şirketten alınan, bagajın saat kaçta ve hangi tarihte teslim edildiğini gösterir nitelikte bir belge
 • Seyahat biletlerinin kopyaları (gidiş-dönüş ve varsa ara parkurlar)
 • Kredi kartı ekstre

GECİKMELİ KALKIŞ

Seyahat sırasında, toplu taşımayı gerçekleştiren firma tarafından kötü hava şartları, teknik arıza, veya grev nedeniyle uçağın tarifeli (taşımacı firmanın kart hamiline verdiği seyahat programında belirtilen aynı uçuş (seyahat) numarası ile) kalkış saatinde yaşanacak gecikmelerde ilk 4 saatten sonra maksimum 100 Euro ödenir. Kapsam, deniz ve hava yolu ile yapılan seyahatlerde, (aynı sefer sayısı ile yapılan toplu taşımada) geçerlidir.

Yurtdışına çıkış veya yurtdışından dönüş yolculuğu esnasında meydana gelen gecikmeler sigorta kapsamındadır. Toplu taşımayı gerçekleştiren firmadan gecikmeyle ilgili gerekli yazıların alınması gerekmektedir. Gecikmeli kalkış sigortası kapsamından faydalanabilmek için yolcunun check-in yaptırmış olması ve orijinal bilet üzerinde belirtilen seferin kalkışının gecikmesi gerekmektedir. Aynı olay için yolcu sayısına bakılmaksızın maksimum teminat tutarı ödenir, kişi başına ödeme yapılmaz.

Kapsam Dışı Haller:

 • Gecikmelerin ilk 4 saati,
 • Uçağın kalkışındaki gecikme nedeniyle aktarma uçuşlarının kaçırılması,
 • İptal olan seferler,
 • Yolcunun uçuş numarası ayrı olan bir uçağa alınması
 • İkamet edilen ülkeden çıkış veya ikamet edilen ülkeye dönüş yolculuğu dışındaki ara parkurlarda meydana gelen gecikmeler,
 • Zamanında check-in yaptırılmaması veya gerekli evrakların yanında bulundurulmaması nedeniyle oluşabilecek gecikmeler,
 • Resmi kuruluşların engellemesi nedeniyle oluşabilecek gecikmeler.

Hasar durumunda kart sahibinden istenen evraklar:

 • Hasar talep formunun doldurulması (bu form hasar halinde kart hamiline gönderilecektir)
 • Taşımacı şirketten alınan, uçağın tarifeli kalkış ile gecikmeli kalkış saatini ve gecikmenin nedenini belirten bir mektup
 • Check-in yapıldığını belgelemek üzere boarding pass kopyaları
 • Seyahat biletlerinin kopyaları (gidiş-dönüş ve varsa ara parkurlar),
 • Kredi kartı ekstre.

3. ŞAHISLAR TEMİNATI-MILES&SMILES GARANTİ BBVA PRIVÉ KREDİ KARTI’NA ÖZEL

Yurt içi seyahati sırasında Miles&Smiles Garanti BBVA Privé Kredi Kartı sahibinin kaza ile 3. şahısların ölümüne, sakatlanmasına neden olması veya kaza ile mallarına zarar vermesi halinde; kanunen tazminat ödemeye mahkum edildiği durumlarda, mahkeme tarafından öngörülen miktarın 50.000 Euro'ya kadar olan kısmı teminat altındadır.

Kapsam Dışı Haller:

 • "Üçüncü Şahıslar Teminatı"nda araba, uçak, deniz motorları ve mülk -kiralık ya da şahsa ait olması fark etmeksizin- kapsam dışıdır
 • Olası bir tazminat ödemesi durumunun en kısa zamandan sigorta şirketine haber verilmemesi
 • Kart hamilinin kendi elemanlarına/ailesine zarar vermesi
 • Kart hamilinin gözetimine bırakılan 3. şahıs malları
 • Silah kullanılması ve bilerek zarar verme
 • 3. şahıslarla konunun görüşülmesi

Hasar durumunda istenilen evrakların neler olduğunu öğrenmek üzere lütfen sigorta şirketi ile irtibata geçiniz.

BAGAJ KAYBI- MILES&SMILES GARANTİ BBVA PRIVÉ KREDİ KARTI’NA ÖZEL

Miles&Smiles Garanti BBVA Privé Kredi Kartı hamilinin Yurt içi seyahati esnasında kaybolan veya hasar gören bagajı veya kıymetli eşyaları, toplu taşımayı gerçekleştiren firmadan ya da polisten en geç 24 saat içinde rapor alınması şartı ile 1.000 Euro'ya kadar teminat altındadır. Bagaj kaybında teminatlar öncelikle toplu taşımayı gerçekleştiren firmadan talep edilir. Ödemenin alınmasından sonra orijinal belgelerle birlikte müracaat edilir. Bu teminattan yararlanabilmek için sahip olunan bagaj ve içindeki eşyaların değeri ile ilgili makbuz veya kanıt niteliği taşıyan belgelerin sunulması gerekir. Taşımacı şirket tarafından ödenen tutar, toplam teminat tutarından düşülecektir. (Eşya başına maksimum 200 Euro ödenir). Seyahat esnasında araç kiralanacak ise, aracın içinden çalınan eşyaların tazmini için, araç kiralama bedelinin de Miles&Smiles kart ile ödenmesi gerekmektedir. Önemli Not: Bu poliçe bir kiralık araba kaza hasar sigortası değildir. Araba kiralarken araç için ayrıca sigorta yaptırmanız gerekmektedir.

Kapsam Dışı Haller:

 • Zararın ilk 125 Euro'su
 • Polise veya toplu taşımayı gerçekleştiren firmaya 24 saat içinde haber verilmediği durumlar,
 • Kara ve deniz araçları ve bunlara ait aksesuarlar,
 • Kayıp ya da hasarın haşarat, aşınma, yıpranma, hava koşulları, mekanik veya elektronik hatalar, temizleme, onarım veya değiştirme gibi nedenler ile oluşması,
 • Gümrük ve benzeri birimler tarafından el koyma veya alıkoyma nedeniyle oluşan kayıplar
 • Dışarıdan görünmeyecek şekilde bagaj içerisinde kilitli olmayan eşyalar; güvenlik önlemleri alınmamış veya kart hamilinin görüş alanın dışına park edilmiş olan bir araçta oluşan kayıplar
 • Araç alarm ile korunuyor olsa dahi hava karanlıkken park halindeki araç içerisinde bırakılan eşyanın çalınması
 • Kullanımı sırasında hasar gören spor aletleri,
 • Bisikletlerin kaybı veya hasarı
 • Kontak lenslerin kaybı veya hasarı
 • Kart hamili tarafından ödünç alınmış veya kiralanmış ürünler
 • Çalınma veya kaybın meydana gelmesini önlemek amacıyla gerekli güvenlik önlemlerin alınmadığı ve gerekli özenin gösterilmediği durumlar
 • Bagaj kart hamili tarafından elde taşınmadıkça ya da kart hamilinin kontrolü altında taşınmadıkça, profesyonel taşımacılık firmasının sorumluluğu altındaki bagaj içerisinde bulunan elektronik cihazlar (dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, cep telefonu vb.) ve kıymetli eşyalar sigorta kapsamında değildir.
 • Set halinde olan ürünlerin parçalarının çalınması veya hasar görmesi durumunda sadece o parçanın ücreti ödenir.

Hasar durumunda kart sahibinden istenen evraklar:

 • Hasar talep formunun doldurulması (bu form hasar halinde kart hamiline gönderilecektir)
 • Bagaj kaybı olarak en geç 24 saat içinde taşımacı firmadan ya da polisten alınan rapor
 • Bagaj kaybıyla ilgili olarak taşımacı şirket tarafından size yapılan ödemeyi gösteren belge
 • Bagajın içindeki eşyalarınıza ait faturalar veya kanıt niteliğinde belgeler
 • Seyahat biletinin kopyası
 • Kredi kartı ekstre

Karşılaştırma Tablosu

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin

iles&Smiles Garanti BBVA Platinum’ların Yurt İçi Seyahat Sigortası Kapsamı
Seyahat İptali Sigortası Bagaj Gecikmesi Gecikmeli Kalkış
1.250 Euro'ya kadar 4 saatten fazla gecikmesi halinde max 100 Euro ödenir ilk 4 saatten sonra max 100 Euro ödenir
Masrafların ilk 50 Euro'su kapsam dışı Gecikmelerin ilk 4 saati kapsam dışı Gecikmelerin ilk 4 saati kapsam dışı
Miles&Smiles Garanti BBVA Privé Kredi Kartları’nın Yurt içi Seyahat Sigortası Kapsamı
Seyahat İptali Sigortası Bagaj Gecikmesi Gecikmeli Kalkış
1.500 Euro'ya kadar 4 saatten fazla gecikmesi halinde max 100 Euro ödenir İlk 4 saatten sonra max 100 Euro ödenir.
Masrafların ilk 50 Euro'su kapsam dışı Gecikmelerin ilk 4 saati kapsam dışı Gecikmelerin ilk 4 saati kapsam dışı
3. Şahıslar Teminatı Bagaj Kaybı
50.000 Euro'ya kadar olan kısmı teminat altındadır. 1.000 Euro'ya kadar teminat altındadır.

Zararın ilk 125 Euro'su kapsam dışı

Eşya başına maksimum 200 Euro ödenir.